เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ شركة Yide Machinery Co. ، المحدودة. นำ เสนอ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ เชิง พาณิชย์ ที่ หลากหลาย พร้อม กระบวนการ ทำงาน และ กำลัง การ ผลิต ที่ ต่าง เพื่อ เพื่อ สนอง ความ ความ ต้องการ เฉพาะ ของ ลูกค้า ทั่ว โดย ทั่วไป มี เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ อยู่ 2 ประเภท: 1. เครื่อง ซีล สูญ ญา กา ศ สำหรับ ถุง สูญ ญา กา ศ ที่ ทำ ไว้ ล่วงหน้า ؛ 2. เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ بالحرارة ที่ ใช้ ม้วน ฟิล์ม แทน ถุง สูญ ญา กา ศ สำเร็จรูป. คุณ ไม่ แน่ใจ ว่า จะ ใช้ เครื่อง ใด โปรด ติดต่อ เรา เพื่อ ขอ คำ แนะนำ.


เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ
บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน
เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้อง
เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้อง
ซีล สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง เดียว
เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ ห้อง เดียว
เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ
บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ อิน ไลน์
บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ซอง แบบ โรตารี่
เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ โรตารี่
บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ เท อ ร์ โม ฟอร์ม
บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ เท อ ร์ โม ฟอร์ม
บรรจุ สูญ ญา กา ศ รูป ทรง อิฐ อัตโนมัติ สำหรับ เมล็ด ข้าว
บรรจุ สูญ ญา กา ศ รูป ทรง อิฐ ข้าว
ถัง จุ่ม น้ำ ร้อน หด
ถัง จุ่ม น้ำ ร้อน / อุโมงค์

جدول المحتويات

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ คือ อะไร

.

จุด ประสงค์ สูงสุด ของ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ คือ เพื่อ ให้ แน่ใจ ว่า มี ออกซิเจน และ น้อย น้อย ถุง สูญ ญา กา ศ กระบวนการ บรรจุ สูญ ญา กา ศ รวม กัน การ อพยพ ทาง อากาศ และ ถุง สูญ ญา กา ศ ปิด ผนึก ความ ร้อนซึ่ง มี ความ สำคัญ และ ขาด ไม่ ได้

เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ทำงาน อย่างไร

แม้ว่า จะ มี เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ หลาย ประเภท ที่ มี ระดับ การ ทำงาน อัตโนมัติ และ ทำงาน ทำงาน ต่าง กัน แต่ กระบวนการ พื้นฐาน ก็ ก็ กัน บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ หลัก เกี่ยวข้อง กับ ระบบ สุญญากาศ (ปั๊ม สุญญากาศ)ถุง สูญ ญา กา ศ (مسبقة الصنع بالحرارة) และ ระบบ กัน ความ ร้อน.

 1. ขั้น ตอน แรก คือ การ ใส่ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ลง ใน ถุง สูญ ญา กา ศ ตรวจ สอบ ให้ บริเวณ บริเวณ ร้อน สะอาด ปราศจาก การ ป น เปื้อน ของ น้ำมัน น้ำ หรือ เศษ อาหาร
 2. . จาก ห้อง สุญญากาศ รวม ทั้ง อากาศ ภายใน ถุง สุญญากาศ ด้วย
 3. ขั้น ตอน ที่ สาม: ปิด ผนึก ด้วย ความ ร้อน ، เสร็จ สิ้น ภายใน ห้อง สูญ ญา กา ศ รับประกัน ว่า ไม่มี การ รั่ว ไหล ของ อากาศ ซึ่ง เป็น สำคัญ ใน รักษา สถานะ สูญ ญา กา ศ ภายใน ถุง สูญ ญา กา ศ

ทำไม เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ จึง มี ความ สำคัญ ต่อ การ บรรจุ และ ถนอมอาหาร

เนื่องจาก เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ มี บทบาท สำคัญ ใน การ สร้าง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ที่ วางใจ ได้ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา

. จนถึง ปี 1940 การ ประดิษฐ์ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ได้ เริ่ม ใช้ การ จัด เก็บ ของ อากาศ ทั้งหมด ใน ภาชนะ ถุง พลาสติก ถาด และ ขวดโหล เพื่อ ยับยั้ง การ เจริญ เติบโต บิ ก เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร

لا شيء . เป็ด ตุ๋น กึ๋น เป็ด ทุเรียน แช่ แข็ง ฯลฯ หาก คุณ เดิน ไป รอบ ๆ ซุปเปอร์มาร์เก็ต คุณ อาจ นับ อาหาร แพ็ ค สูญ ญา กา ศ ที่ จำหน่าย ได้ หลาย สิบ รายการ

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ เท อ ร์ โม ฟอร์ม ติด ตั้ง โดยตรง บน เรือ ประมง ที่ ออก ทะเล หลังจาก ที่ จับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ทะเล ได้ แล้ว พวก จะ ถูก ถูก สะอาด บรรจุ ใน สุญญากาศ โดยตรง จาก นั้น จึง นำ ไป แช่ แข็ง เพื่อ จัด เก็บ

ข้อดี ของ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ

لا شيء การ เก็บ รักษา อาหาร

 • อายุ การ เก็บ รักษา นาน ขึ้น บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ฆ่า และ ยับยั้ง การ เจริญ เติบโต แอ แอ ลด ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ที่ เป็น อาหาร ระหว่าง การ ส ตา ร์ จ พร้อม กับ ความ เหมาะสม การ ทำหมัน วิธี การ และ อุณหภูมิ ต่ำ หนาว จัด การ เก็บ รักษา อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร สามารถ ยืด ออก ได้ นาน ถึง 24 เดือน
 • ความ เสี่ยง ต่ำ ของ การ ป น เปื้อน ภายหลัง การ พาส เจอร์ ไร ส์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ถูก ปิด อย่าง แน่นหนา แน่นหนา ถุง หรือ ขวดโหล เพื่อ หลีก เลี่ยง ความ เสี่ยง ที่ อากาศ หรือ น้ำ จะ รั่ว ไหล
 • ผลิตภัณฑ์ อาหาร ใน บรรจุ ภัณฑ์ สุญญากาศ นั้น ง่าย ต่อ การ จัดการ สามารถ จัด ระเบียบ ได้ ง่าย ใน กล่อง หรือ เคลื่อน เคลื่อน มา เนื่องจาก แต่ละ หน่วย บรรจุ อย่าง ดี
 • บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ทำ หน้าที่ เป็น ตัว กั้น ออกซิเจน และ ไอ และ ทน ต่อ น้ำมัน ทน ต่อ สาร เคมี ซึ่ง ช่วย ปกป้อง ผลิตภัณฑ์ อาหาร จาก การ น เปื้อน ที่ เป็น อันตราย
 • ช่วย รักษา คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ป้องกัน การ เปลี่ยนแปลง รสชาติ และ การ เปลี่ยน สี
 • . อาหาร จาก การ ไหม้ ของ ช่อง แช่ แข็ง และ การ คาย น้ำ เนื่องจาก อากาศ จะ ไม่ สัมผัส กับ ผลึก น้ำ รอบ ๆ อาหาร
 • บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ รับประกัน ความ ปลอดภัย ของ ผลิตภัณฑ์ และ ลด ความ สูญ เสีย ทาง เศรษฐกิจ ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ที่ เก็บ ไว้
 • . ยิ่ง ขึ้น หลังจาก ที่ ดูด อาหาร ออก ไป แล้ว ก็ สามารถ ขาย ไป ยัง ตลาด ที่ กว้าง ขึ้น ตลาด ตลาด ไม่ใช่ แค่ ใน ประเทศ เท่านั้น อย่าง มาก ต่อ การ ส่งเสริม แบรนด์ และ เพิ่ม ราย ได้ จาก การ ดำเนิน งาน

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา อาหาร ได้ อย่างไร

เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ดูด อากาศ ใน ถุง สูญ ญา กา ศ ซึ่ง ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ ได้ 2 วิธี: อาศัย แบคทีเรีย แอ โร บิ ก และ ป้องกัน การ เกิด ออกซิเดชัน.

1. อาศัย แบคทีเรีย แอ โร บิ ก. หน้าที่ หลัก ของ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ คือ การ เอา ออกซิเจน จาก บรรจุ ภัณฑ์ จะ ช่วย เน่า เสีย ของ หลักการ นี้ เนื่องจาก อาหาร เน่า เสีย ส่วน เกิด จาก กิจกรรม ของ จุลินทรีย์ และ จุลินทรีย์ ส่วน ใหญ่ ยีสต์). ใน ถุง บรรจุ ภัณฑ์ น้อย กว่า หรือ เท่ากับ 1٪ อัตรา การ เจริญ เติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ ลด ลง เมื่อ ความ เข้มข้น ของ น้อย หรือ เท่ากับ ออกซิเจน น้อย กว่า หรือ เท่ากับ 0.5٪ จุลินทรีย์ ส่วน ใหญ่ จะ ถูก ยับยั้ง และ หยุด การ เพิ่ม จำนวน

ควร สังเกต ว่า บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ไม่ สามารถ ยับยั้ง การ สืบพันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ ไม่ ใช้ ออกซิเจน لا شيء แข็ง อย่าง รวดเร็ว และ การ คาย น้ำ، การ ฆ่า เชื้อ ที่ อุณหภูมิ สูง، การ ฆ่า เชื้อ ด้วย รังสี، การ ฆ่า เชื้อ ด้วย ไมโครเวฟ، การ ดอง เกลือ ฯลฯ

2. ป้องกัน การ เกิด ออกซิเดชัน . . เข้ม ขึ้น ดังนั้น บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ จึง สามารถ ป้องกัน การ เน่า เสีย ของ อาหาร ได้ มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สี กลิ่น รสชาติ และ คุณค่า ทาง โภชนาการ

ด้วย เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ที่ เชื่อถือ ได้ ของ เรา ปริมาณ ออกซิเจน ที่ ตกค้าง จะ ลง เหลือ น้อย 0.5٪ และ ถุง สูญ ญา จะ ถูก ปิด ผนึก อย่าง แน่นหนา ไม่ รั่ว ไหล คุณ จึง ไม่ ต้อง กังวล กับ อายุ การ อายุ การ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ของ คุณ

เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ

สิ่ง ที่ สามารถ บรรจุ ด้วย สุญญากาศ ด้วย เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ของ เรา

. กา ศ สามารถ ขยาย ได้ ยาวนาน กว่า ไม่ บรรจุ สูญ ญา กา ศ 3-5 เท่า เยี่ยม ชม ของ เรา หน้า โซลูชั่น บรรจุ ภัณฑ์ สำหรับ ตัวอย่าง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ

1. ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ และ สัตว์ ปีก. . ค วัน ได้ เนื้อ หมู เนื้อ วัว เนื้อ ไก่ ฯลฯ แช่ แข็ง สามารถ บรรจุ ใน สุญญากาศ เพื่อ รักษา ความชื้น และ ป้องกัน การ ไหม้ ของ ช่อง แช่ แข็ง

ขอ แสดง ความ นับถือ แพ็ ค สูญ ญา กา ศ ดี กว่า ผลิตภัณฑ์ จาก เนื้อ สัตว์ และ สัตว์ ปีก สด และ การ จัด เก็บ ใน สภาพ แวดล้อม ที่ แช่ แข็ง เพราะ ไม่ สามารถ ฆ่า เชื้อ ด้วย อุณหภูมิ สูง และ จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ คง อยู่ หาก เก็บ ไว้ ที่ อุณหภูมิ ห้อง เนื้อ จะ เน่า และ เสื่อม สภาพ เร็ว

ใน ทาง ตรงกันข้าม เนื้อ สัตว์ ที่ ปรุง สุก หมัก และ รม ค วัน (เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน ไก่ ย่าง นก กระทา สุก เนื้อ แห้ง กึ๋น เป็ด เนื้อ ซอส ไข่ไก่ ไข่ เป็ด ไข่ นก กระทา ฯลฯ) สามารถ ฆ่า เชื้อ ใน น้ำ ร้อน ได้ (เช่น หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ) หลังจาก บรรจุ ใน สุญญากาศ แล้ว จึง สามารถ เก็บ ไว้ ที่ อุณหภูมิ ห้อง ได้ นาน (เฉพาะ เมื่อ ผ่าน การ ฆ่า เชื้อ แล้ว เท่านั้น)

2. ผลิตภัณฑ์ จาก ปลา และ อาหาร ทะเล. . เก็บ ไว้ ที่ อุณหภูมิ ห้อง ได้ ด้วย เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ของ เรา คุณ สามารถ แพ็ ค สูญ ญา กา ศ ต่างๆ ได้ ปลา สดปลา แช่ แข็ง، ปลา ทั้ง ตัว ، เนื้อ ปลา ، (ซาร์ ดี น ، แซลมอน ، ปลา ทูน่า ، ปลา ริบบิ้น ، ปลา คอ ด ،) ، ปลา รม ค วัน، ไข่ปลา ، ปลาหมึก ، กุ้ง ، ปลาหมึก ، กุ้ง ، กุ้ง ก้ามกราม ، ปลิงทะเล ، หอย แมลงภู่ ، ปู ، ปลา แปรรูป อื่น ๆ และ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ทะเล เป็นต้น

3. สินค้า เกษตร ผัก ถั่ว และ ผล ไม้. . และ เน่า เสีย อย่าง รวดเร็ว ดังนั้น ผัก และ ผล ไม้ จึง ต้อง อบ แห้ง ดอง หรือ ลวก ก่อน บรรจุ สูญ ญา กา ศ

เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ

สด อาจ ปล่อย ก๊าซ บาง ชนิด หาก คุณ บรรจุ ด้วย สุญญากาศ โดยตรง

ก่อน กระบวนการ ดอง หรือ ลวก แนะนำ ให้ ปอก ผล ไม้ และ ผัก ขนาด ใหญ่ (เช่น หน่อไม้ มันฝรั่ง กะหล่ำ ปลี) แล้ว หั่น เป็น ชิ้น เล็ก ๆ เพื่อ นำ ไป แปรรูป อย่าง ทั่วถึง และ ฆ่า เชื้อ จุลินทรีย์ ทั้งหมด

และ ถั่ว สามารถ บรรจุ ใน สุญญากาศ หลังจาก ที่ แห้ง สนิท แล้ว

4. อาหาร พร้อม รับประทาน พร้อม สำหรับ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แล้ว อย่า ลืม ฆ่า เชื้อ ใน หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ ด้วย หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ ที่ ที่ ใน สุญญากาศ

5. ชีส. อายุ การ เก็บ รักษา ของ ชีส ที่ บรรจุ สูญ ญา กา ศ อาจ อยู่ ที่ 4-6 เดือน

โซลูชั่น บรรจุ ภัณฑ์ เนื้อ สัตว์
ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ สำหรับ เนื้อ สัตว์ และ สัตว์ ปีก
เครื่อง บรรจุ ปลา
ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล
บรรจุ ภัณฑ์ ผัก และ ผล ไม้ และ โซลูชั่น
บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ทาง การเกษตร
เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ นม และ ชีส
ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ สำหรับ ชีส และ นม
เครื่อง บรรจุ อาหาร สำเร็จรูป
เบ เก อ รี่ อาหาร พร้อม รับประทาน และ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ อาหาร อื่น ๆ
เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ
ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ทางการ แพทย์ และ ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ

อะไร บรรจุ สูญ ญา กา ศ ไม่ ได้

โปรด ทราบ ว่า ผลิตภัณฑ์ บาง ชนิด อาจ ไม่ เหมาะ สำหรับ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ผลิตภัณฑ์ ต่อ ไม่ ไม่ สามารถ บรรจุ ด้วย สุญญากาศ อย่าง น้อย น้อย ไม่ บรรจุ ด้วย สุญญากาศ ได้ หาก ไม่มี กระบวนการ ที่ เหมาะสม

 1. ผัก และ ผล ไม้ สด. .
 2. . เสร็จ สิ้น ไม่ แนะนำ ให้ ใช้ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ สำหรับ สิ่งของ ที่ เป็น มุม
 3. . แยกแยะ ว่า เป็น ผง ละเอียด หรือ เบา เกินไป วิธี ที่ ง่าย ที่สุด คือ ผู้ ใช้ สามารถ นำ บรรจุ ภัณฑ์ ของ ผลิตภัณฑ์ จำนวน เล็กน้อย ทดสอบ ทดสอบ หรือ สอง

ทำไม ผลิตภัณฑ์ อาหาร ปรุง สุก จึง ต้อง ผ่าน การ ฆ่า เชื้อ ที่ อุณหภูมิ สูง หลังจาก บรรจุ ภัณฑ์ สุญญากาศ

. . ด้วย รังสี การ ฆ่า เชื้อ ด้วย ไมโครเวฟ การ ดอง เกลือ ฯลฯ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ของ อาหาร

. หรือ ดอง ได้ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา การ ฆ่า เชื้อ ที่ อุณหภูมิ สูง จึง เป็น ทาง เลือก ที่ มี ประสิทธิภาพ สูงสุด

جرثومة المعدة มี อุณหภูมิ สูง ขึ้น จะ สั้น ลง ใช้ เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง ใน การ สูญ เสีย กิจกรรม ทาง ชีวภาพ สภาพ สภาพ แวดล้อม จะ สูญ เสีย กิจกรรม ทาง ใน สาม นาที ใน สภาพ แวดล้อม 100 درجة مئوية

ตาม การ ทดสอบ ทาง วิทยาศาสตร์ อุณหภูมิ การ ฆ่า เชื้อ ที่ เหมาะสม ที่สุด คือ 121 درجة مئوية และ ค่า فهرنهايت ของ ศูนย์ อาหาร ถึง 4 ซึ่ง สามารถ ฆ่า เชื้อ هيليكوباكتر بوتولينوم ได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ตรง ตาม ข้อกำหนด ของ การ เป็น หมัน ใน เชิง พาณิชย์ และ บรรจุ ภัณฑ์ ร้อน ได้ ดี เวลา. รสชาติ อาหาร ก็ ค่อนข้าง ดี เช่น กัน ควร สังเกต ว่า อุณหภูมิ ใน การ ฆ่า เชื้อ สูง เกินไป หรือ ใน การ เชื้อ นาน เกินไป มี ผล เสีย ต่อ รสชาติ ของ อาหาร ได้ ง่าย

หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ

ฆ่า เชื้อ ที่ อุณหภูมิ สูง ใน อาหาร ส่วน ใหญ่ ใช้ หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ. )

การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร บรรจุ สุญญากาศ

. สูญ ญา กา ศ สำหรับ อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร หลัก ใน บรรจุ ภัณฑ์ สุญญากาศ โปรด ดู ตาราง ด้าน ล่าง

الطعامสภาพ แวดล้อม ใน การ จัด เก็บอายุ การ เก็บ รักษา
หมู เนื้อ เนื้อ แกะตู้ แช่24-36
เนื้อ กระต่ายตู้ แช่شهر واحد
เนื้อ บดตู้ แช่شهر واحد
เนื้อ หมัก เนื้อ รม ค วันตู้ เย็น6-12
สัตว์ ปีกตู้ แช่24-36
ไก่ ย่างตู้ เย็น6-12
ไข่ ต้มสุกตู้ เย็น2-3 สัปดาห์
ไข่เค็มตู้ เย็น6-12
ปลาตู้ แช่شهر واحد
กุ้ง ล็อบสเตอร์ตู้ แช่12-24
ปู ตู้ แช่6-12
ชีส: ส วิ ส، เชด ดาร์، พา เม ซานตู้ เย็น4-8
ผัก: แห้ง ดอง ลูกบาศก์ตู้ แช่24-36
ซัง ข้าวโพด หวานตู้ แช่24-36
อิน ท ผา ลั ม อาหรับตู้ เย็น6-8
ข้าว อั ล มอน ด์ ถั่ว ลิสงอุณหภูมิ ห้อง18-24
อาหาร พร้อม รับประทานตู้ แช่12-24

จุด ควบคุม คุณภาพ ที่ สำคัญ ใน บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ของ ผลิตภัณฑ์ อาหาร

. คาย น้ำ การ ดอง ฯลฯ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ที่ แตก ต่าง กัน เทคนิค การ แปรรูป ที่ แตก ต่าง กัน ใช้ เพื่อ เพื่อ อายุ การ เก็บ รักษา ที่ ดี ที่สุด

นอกจาก สภาพ แวดล้อม ใน การ จัด เก็บ และ เทคโนโลยี การ แปรรูป แล้ว การ ควบคุม คุณภาพ ของ กระบวนการ บรรจุ สูญ ญา ญา อาหาร ยัง ต้อง ใส่ใจ กับ ประเด็น ต่อ:

 1. เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ:. บรรจุ สูญ ญา กา ศ ใน มาก ได้ อย่าง เสถียร และ เครื่อง จาก ส แตน เกรด สูง ภัณฑ์ ของ สุญญากาศ สูง คุณภาพ ของ สุญญากาศ โดยตรง
 2. สำหรับ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ:.
 3. แวดล้อม การ ผลิต บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ: โรง ผลิต ต้อง สะอาด เป็น ระเบียบ กระบวนการ บรรจุ ภัณฑ์ ต้อง ได้ มาตรฐาน โดย ไม่มี มลพิษ ทุติย ภูมิ พื้นที่ การ ปิด ผนึก ต้อง สะอาด และ ปราศจาก น้ำมัน มิ ฉะนั้น จะ ไม่ สามารถ รับประกัน ความ แข็งแรง ของ การ ปิด ผนึก ได้
 4. แวดล้อม ใน การ จัด เก็บ หลัง บรรจุ ภัณฑ์:.

รวม เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ

. (IVP). ตาม ความ ต้องการ บรรจุ ภัณฑ์ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ยัง สามารถ มี ฟังก์ชัน ของ การ พิมพ์ วัน ที่ เติม อัตโนมัติ ติด ฉลาก อัตโนมัติ ฯลฯ

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง VS เครื่อง ปิด ผนึก สูญ ญา กา ศ ภายนอก

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ใช้ ปั๊ม สุญญากาศ หรือ เครื่อง กำเนิด สุญญากาศ เพื่อ ไล่ อากาศ ใน สูญ ญา กา มี สอง วิธี หลัก ใน: ถุง สูญ ญา กา ศ นอก เครื่อง และ ถุง สูญ ญา กา ศ อยู่ ภายใน เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ จึง แบ่ง ออก เป็น เครื่อง ปิด ผนึก สูญ ญา กา ศ ภายนอก และ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง

ที่ นี่ เรา เปรียบเทียบ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ 2 ประเภท เท่านั้น แต่ โปรด เข้าใจ ว่า เรา ไม่ ได้ ผลิต และ จัดหา ซีล ซีล สูญ ญา กา ศ ภายนอก

ความ แตก ต่าง ที่ สำคัญ ระหว่าง เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ทั้ง สอง ประเภท มี ดังนี้:

 1. วิธี การ ดูด ฝุ่น ต่าง กัน:. ห้อง สุญญากาศ ทั้งหมด ถูก อพยพ โดย ปั๊ม สุญญากาศ อย่าง สมบูรณ์ และ อากาศ ใน บรรจุ ภัณฑ์ ก็ ถูก อพยพ ไป ด้วย ด้วย ถึง สุญญากาศ ที่ สูง เท่ากับ ห้อง สุญญากาศเครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ
 2. สุญญากาศ ขั้น สูงสุด ที่ สามารถ ทำได้ นั้น แตก ต่าง กัน:. . ระหว่าง กระบวนการ ปิด ผนึก ด้วย สุญญากาศ และ ห้อง สุญญากาศ จะ เปิด ขึ้น หลังจาก การ ปิด ผนึก เสร็จ สิ้น เท่านั้น ไม่มี ปัญหา ใน การ เติม อากาศ และ สูญ ญา กา สูงสุด ของ บรรจุ ภัณฑ์ สามารถ เข้าถึง 3Pa-100Pa
 3. . ที่ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง นั้น เหมาะ อย่าง ยิ่ง สำหรับ บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร ที่ ต้องการ ระดับ สูง ของ สูญ ญา กา ศ
 4. . . แต่ ก็ ไม่ สามารถ ทำ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ขนาด ใหญ่ ได้ เหมือนกับ เครื่อง ปิด ผนึก สูญ ญา กา ศ ภายนอก
 5. วัสดุ ที่ แตก ต่าง กัน: เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ประเภท ห้อง ของ เรา ทำ จาก แตน เล เล ใน ของ เครื่อง ปิด ผนึก สูญ กา ศ ภายนอก ส่วน ใหญ่ เป็น เหล็กกล้า คาร์บอน ทาสี ฯลฯ .

เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ หอการค้า

เนื่องจาก ความ ต้องการ สูญ ญา กา ศ สูง ใน กรณี ส่วน ใหญ่ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ อาหาร จะ จะ สมบูรณ์ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง ซึ่ง ส่วน ใหญ่ รวม ถึง เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ ห้อง เดียวเครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้องบรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพานบรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ สายพาน ลำเลียงบรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ซอง แบบ โรตารี่และ อัตโนมัติ อย่าง เต็มที่ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ เท อ ร์ โม ฟอร์ม. การ ตั้ง ชื่อ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ที่ แตก ต่าง กัน นั้น สัมพันธ์ กับ โครงสร้าง และ กระบวนการ ทำงาน

. กา ศ สำเร็จรูป (ถุง สูญ ญา กา ศ พลาสติก หรือ ถุง อ ลู มิ เนียม ฟอยล์).

เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ ห้อง เดียว

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง เดียว นั่น คือ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ที่ มี มี เพียง ห้อง เดียว ตาม ความ ยาว ของ แถบ ปิด ผนึก، รุ่น ปกติ ได้แก่ LDZ400 / 2L ، LDZ500 / 2L ، LDZ600 / 2L. ตรง กับ ความ ยาว ของ ผนึก เช่น สำหรับ LDZ400 / 2L ยาว ของ แถบ ปิด ผนึก 400 ม ม. สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง เดี่ยว โปรด ไป ที่ صفحة المنتج.

จำกัด ด้วย จำนวน ห้อง สุญญากาศ ประสิทธิภาพ การ ทำงาน ของ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สุญญากาศ แบบ ห้อง เดียว ต่ำ โดย ใน ใน จะ ใช้ เวลา 20-25 2 /

. สำหรับ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ของ ผลิตภัณฑ์ ขนาด เฉพาะ ไก่ ตัว ขา แกะ แกะ ทั้ง หมู ครึ่ง ตัว.

เครื่อง แพ็ ค สูญ ญา กา ศ

บรรจุ สูญ ญา กา ศ ห้อง เดียว แบบ กำหนด เอง

เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้อง

. สามารถ แกว่ง ไป ทาง ซ้าย และ ขวา เพื่อ คลุม ม้า นั่ง ทำงาน ทั้ง สอง สลับ กัน เพื่อ สร้าง ห้อง สุญญากาศ สอง ห้อง ที่ ทำงาน ใน ทาง กลับ กัน

. ญา กา ศ อาหาร ขนาด ใหญ่

สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ สอง ห้อง โปรด ไป ที่ صفحة المنتج.

เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้อง

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน

. . อย่าง รวดเร็ว

لا شيء (ราคา FOB) และ ความเร็ว ใน การ บรรจุ สูญ ญา กา ศ ที่ เร็ว ที่สุด สามารถ เข้าถึง ได้ มากกว่า 10000 แพ็ ค ต่อ ชั่วโมง

สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน โปรด ไป ที่ صفحة المنتج.

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ สายพาน ลำเลียง

. . ตำแหน่ง ที่ เหมาะสม นอก ห้อง สุญญากาศ และ สามารถ เคลื่อน ย้าย ไป ยัง ห้อง สุญญากาศ ได้ โดย อัตโนมัติ ด้วย สายพาน ลำเลียง

และ หลังจาก การ ปิด ผนึก สุญญากาศ เสร็จ สิ้น สายพาน ลำเลียง จะ ถูก ลำเลียง ไป ยัง กระบวนการ ถัด ไป โดย อัตโนมัติ

.

โดย ทั่วไป แล้ว เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ของ สายพาน ลำเลียง จะ มี ขนาด ใหญ่ กว่า และ ห้อง สุญญากาศ ก็ กว่า เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา ศ แบบ ห้อง เดี่ยว หรือ ห้อง โดย ทั่วไป จะ ใช้ ปั๊ม สุญญากาศ ขนาด ใหญ่ ดังนั้น ทั่วไป จะ สูง กว่า โดย ทั่วไป ประมาณ USD300 (FOB)

สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ของ สายพาน ลำเลียง โปรด ไป ที่ صفحة المنتج.

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ และ ถัง จุ่ม น้ำ ร้อน หด ตัว

บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ซอง แบบ โรตารี่

.

ใน บรรดา เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ที่ ใช้ ถุง สำเร็จรูป เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา แบบ ถุง สำเร็จรูป แบบ เป็น อุปกรณ์ ที่ ซับซ้อน ที่สุด มี สูงสุด ของ เทคโนโลยี และ ระดับ การ ทำงาน อัตโนมัติ

สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ซอง แบบ โรตารี่ โปรด ไป ที่ صفحة المنتج.

บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ซอง แบบ โรตารี่

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ เท อ ร์ โม ฟอร์ม

แตก ต่าง จาก เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ด้าน บน เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ อย่าง แท้จริง ไม่ จำเป็น ต้อง ใช้ สูญ ญา กา ศ ที่ ทำ ไว้ ล่วงหน้า แต่ ใช้ เพื่อ สร้าง ภาชนะ ใน ห้อง ขึ้น รูป โดย อัตโนมัติ ใช้ ม้วน ฟิล์ม ด้าน บน เพื่อ ดูด และ ปิด ใน ห้อง สุญญากาศ อัตโนมัติ และ ตัด บรรจุ ภัณฑ์ ที่ ต้องการ โดย อัตโนมัติ โดย ระบบ การ ตัด ที่ ไม่ เหมือน ใคร

. ใส่ ผู้ ดูแล รับรอง คุณภาพ และ ประหยัด แรงงาน

สำหรับ ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยว กับ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ เท อ ร์ โม ฟอร์ม โปรด ไป ที่ صفحة المنتج.

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ เท อ ร์ โม ฟอร์ม

บรรจุ สูญ ญา กา ศ ราคา เท่า ไหร่

؟ เรา มี รุ่น ปกติ และ เรา สามารถ ปรับ แต่ง เครื่อง ได้ ตาม คำขอ ของ คุณ ราคา ของ เครื่อง สูญ ญา ญา ผลิตภัณฑ์ อาหาร เกรด อุตสาหกรรม มี ตั้งแต่ สหรัฐ ถึง 1,000 สหรัฐ

การ เลือก เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ

:

 1. ก่อน อื่น คุณ ต้อง เลือก ตาม ลักษณะ ผลิตภัณฑ์ ของ คุณ เอง และ ความ ต้องการ กำลัง การ ผลิต: ส่วน ใหญ่ ขึ้น อยู่ กับ ลักษณะ ของ ผลิตภัณฑ์ ไม่ ว่า จะ เป็น ของแข็ง หรือ ซุป ต้อง ใช้ กี่ ซอง ต่อ ชั่วโมง
 2. ขึ้น อยู่ กับ ข้อกำหนด ของ บรรจุ ภัณฑ์: ความ กว้าง ของ ขอบ รูปร่าง บรรจุ ภัณฑ์ การ ตัด การ เปิด ง่าย ง่าย เป็น จำเป็น วัน วัน พิมพ์ พิมพ์ ต้อง การ ติด ติด หรือ ไม่ เป็นต้น
 3. ดู งบประมาณ: ความ แตก ต่าง ของ ราคา ระหว่าง เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ อาหาร ที่ แตก กัน ยัง ยัง ขนาด ค่อนข้าง ใหญ่ เมื่อ ซื้อ คุณ ควร ทำ ตาม งบประมาณ ของ คุณ เอง
 4. . แตก ต่าง กัน ไป ผู้ ผลิต เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ มือ อาชีพ เช่น บริษัท ยี่ เต๋ อ แมชชีน เนอ รี่ จำกัด จัดหา ผลิตภัณฑ์ บริการ และ บริการ ให้ คำ ปรึกษา อย่าง มือ อาชีพ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp / WeChat:8618654721858+


รับ ใบ เสนอ ราคา


สแกน เพื่อ เพิ่ม WeChat

ติดต่อ ييد เครื่องจักร

สแกน เพื่อ ส่ง ข้อความ WhatsApp

ติดต่อ ييد เครื่องจักร
เลื่อน ไป ด้าน บน