เครื่อง ทำ อาหาร ที่ สามารถ นำ ไป ใช้ กับ ผลิตภัณฑ์ อาหาร ต่างๆ เพื่อ วัตถุประสงค์ สากล ของ การ แปรรูป อาหาร เช่น การ ฆ่า เชื้อ การ ปรุง อาหาร การ อบ แห้ง การ ผสม ฯลฯ

เครื่อง ลวก เครื่อง พาส เจอร์ ไร ซ์
เครื่อง ลวก
เครื่อง เป่า ลม เป่า ลม อัตโนมัติ
เครื่อง เป่า ลม เป่า ลม
หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ
หม้อ นึ่ง ฆ่า เชื้อ
นึ่ง ฆ่า เชื้อ แบบ นึ่ง ฆ่า เชื้อ แบบ แนว ตั้ง ขนาด เล็ก
الأوتوكلاف แนว ตั้ง ขนาด เล็ก

เครื่อง ทอด

เครื่อง ทอด ขนาด เล็ก
เครื่อง ทอด ขนาด เล็ก แบบ แมน นวล
เครื่อง ทอด อัตโนมัติ
เครื่อง ทอด อัตโนมัติ
เครื่อง ทอด ต่อ เนื่อง
เครื่อง ทอด ต่อ เนื่อง
เครื่อง ทอด สูญ ญา กา ศ
หม้อ ทอด สุญญากาศ

เลื่อน ไป ด้าน บน