ภาพ รวม เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร พร้อม ทาน

. ญา กา ศ บรรจุ ภัณฑ์ ผิว สูญ ญา กา ศ การ ปิด ผนึก ถาด การ ห่อ ถาด การ ห่อ แบบ ไหล และ การ ห่อ แบบ หด ฯลฯ

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร พร้อม ทาน

มื้อ ไหน พร้อม ทาน

อาหาร พร้อม รับประทาน หรือ ที่ เรียก กัน ว่า อาหาร พร้อม รับประทาน หรือ อาหาร ปรุง สำเร็จ เป็น ผลิตภัณฑ์ อาหาร ประเภท ที่ ที่ หรือ ไว้ ล่วงหน้า เพื่อ ให้ ผู้ บริโภค รับประทาน ได้ ทันที หรือ ด้วย กระบวนการ ขั้น ต่ำ

. . การ แช่ น้ำ เดือด ไมโครเวฟ หรือ การ ปรุง อาหาร โดย ใช้ เวลา น้อย ลง

เครื่อง บรรจุ อาหาร สำเร็จรูป

บะหมี่ กึ่ง สำเร็จรูป ถือ เป็น อาหาร พร้อม ทาน แช่ น้ำ เดือด ได้ เพียง ไม่ กี่ นาที

บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร พร้อม รับประทาน

มี โซลูชัน บรรจุ ภัณฑ์ ที่ หลากหลาย สำหรับ อาหาร พร้อม รับประทาน ที่ มี การ แปรรูป ต่าง กัน โซลูชัน และ ประเภท บรรจุ ภัณฑ์ หลัก ได้แก่:

 1. บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ: สำหรับ อาหาร พร้อม รับประทาน บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ใน ถุง สูญ ญา กา สำเร็จรูป ยืดหยุ่น ยืดหยุ่น หรือ ฟิล์ม เท อ ร์ โม ฟอร์ม ที่ ยืดหยุ่น ได้บรรจุ สูญ ญา กา ศ อาหาร พร้อม ทาน
 2. บรรจุ ภัณฑ์ ผิว สูญ ญา กา ศ: สำหรับ อาหาร พร้อม รับประทาน บรรจุ ภัณฑ์ ผิว สูญ ญา กา ศ ใน ถาด แข็ง แบบ สำเร็จรูป หรือ แบบ เท อ ร์ โม ฟอร์มค สูญ ญา กา ศ อาหาร พร้อม รับประทาน
 3. การ ปิด ผนึก ถาด แข็ง (การ ปิด ผนึก เท่านั้น หรือ การ บรรจุ แบบ สุญญากาศ หรือ การ บรรจุ ไนโตรเจน): มัก ใช้ กับ อาหาร พร้อม รับประทาน ที่ ปิด ผนึก ใน ถาด แข็งเครื่อง บรรจุ อาหาร สำเร็จรูป
 4. ห่อ แบบ ไหล ตาม กระแส (มี หรือ ไม่มี ฟิล์ม หด): ห่อ อาหาร พร้อม รับประทาน มัก จะ ใช้ กับ บะหมี่ กึ่ง และ ผลิตภัณฑ์ ที่ คล้าย ที่ ที่ แห้ง และ ไม่ ต้อง ใช้ บรรจุ ภัณฑ์ ญา กา ศ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ รักษาบรรจุ ภัณฑ์ หม้อ ไฟ แบบ ทำความ ร้อน ได้ เอง ใน เครื่อง ห่อ กระแส HFFS และ อุโมงค์ หด ตัว

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร พร้อม รับประทาน

. ต้น ธุรกิจ ไป จนถึง เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ขนาด ใหญ่ สำหรับ ความ ต้องการ ใน การ ผลิต จำนวน มาก

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร

. หลังจาก ที่ ผู้ บริโภค ซื้อ อาหาร สำเร็จรูป แล้ว ทำ อาหาร ได้ โดย ไม่ ต้อง เปิด ห่อดังนั้น วัสดุ จะ ต้อง สามารถ ทน ต่อ การ จัด เก็บ ที่ อุณหภูมิ ต่ำ และ การ ปรุง อาหาร ที่ อุณหภูมิ สูง

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร

. ผลิตภัณฑ์ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ.

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหารเครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ กึ่ง อัตโนมัติเครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ โรตารี่ อัตโนมัติบรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ เท อ ร์ โม ฟอร์ม
วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์بريميد ทอ ร์ ท กระเป๋าبريميد ทอ ร์ ท กระเป๋าฟิล์ม เท อ ร์ โม ฟอร์ม
ความเร็ว ใน การ บรรจุต่ำเร็วเร็ว
ค่า เครื่องต่ำสูงสูง
ปรับ แต่ง ได้ใช่ใช่ใช่
การ ทำงานบรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหารบรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหารบรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร

พร้อม ทาน เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ

วิดีโอ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร พร้อม สำหรับ การ อ้างอิง

ข้อดี และ ข้อ เสีย ของ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม มื้อ อาหาร

ข้อดี:

 1. อายุ การ เก็บ รักษา นาน ขึ้น: อาหาร สำเร็จรูป บรรจุ สูญ ญา กา ศ สามารถ รับประทาน ได้ นาน กว่า 12 เดือน เมื่อ เก็บ ไว้ ใน สภาพ แวดล้อม ที่ แช่ แข็ง
 2. ข จัดการ ไหม้ ของ ช่อง แช่ แข็ง: บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ของ อาหาร พร้อม รับประทาน จะ ไล่ อากาศ ทั้งหมด จาก ถุง สูญ ญา กา ศ จึง ป้องกัน การ เผา ไหม้ ของ ช่อง แช่ แข็ง
 3. ล็อค น้ำ และ ของเหลว: ถุง สูญ ญา กา ศ และ ฟิล์ม เท อ ร์ โม ฟอร์ม ที่ มี กำแพง สูง ป้องกัน ความชื้น จาก การ ระเหย
 4. ทำ อาหาร ง่าย ๆ โดย ไม่ ต้อง ถอด บรรจุ ภัณฑ์: อาหาร พร้อม ปรุง ใน หม้อ หรือ เตา อบ ได้ โดยตรง โดย ไม่ ต้อง เปิด บรรจุ ภัณฑ์
บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร

سلبيات:

 1. อาหาร ปรุง สำเร็จ จะ ต้อง ผ่าน การ ฆ่า เชื้อ ด้วย ความ ร้อน สูง หลังจาก บรรจุ ภัณฑ์ แบบ สุญญากาศ ซึ่ง จะ ส่ง ผล ต่อ รสชาติ ไม่ มาก ก็ น้อย
 2. วัสดุ ทั้งหมด เป็น แบบ ผสม: บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ยืดหยุ่น ของ อาหาร พร้อม รับประทาน ต้อง ผนึก ผนึก ส่วนผสม สุญญากาศ หาก ใน บาง กรณี จำเป็น ต้อง บรรจุ แยก กัน กระบวนการ บรรจุ สูญ ญา กา ศ จะ ซับซ้อน มาก ขึ้น
 3. ต้อง ใช้ จาน: เนื่องจาก อาหาร สำเร็จรูป บรรจุ ใน สุญญากาศ ด้วย วัสดุ ที่ ยืดหยุ่น ได้ จึง หลุด ออก มา หลังจาก เปิด บรรจุ ผู้ บริโภค ต้อง ใส่ จาน กิน หลัง ปรุง เสร็จ ไม่ สะดวก

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ผิว พร้อม อาหาร

. ของ เหลวไหล ออก ดังนั้น จึง นำ เสนอ การนำ เสนอ แบบ 3 มิติ ที่ น่า ดึงดูด ใจ และ ช่วย ให้ สามารถ แสดง อาหาร รับประทาน แนว แนว ตั้ง เพื่อ การ การ ขาย ที่ ดี ยิ่ง ขึ้น

บรรจุ ภัณฑ์ ผิว สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร

อาหาร สำเร็จรูป ใน บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ผิว สามารถ แสดง ได้ ใน แนว ตั้ง

. ปรึกษา และ ซื้อ จาก ซัพพลาย เออ ร์ วัสดุ ที่ เกี่ยวข้อง เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ผิว สูญ ญา กา ศ เรา สามารถ สามารถ วัสดุ ได้ โดย ไม่มี ปัญหา ใด ๆ

บรรจุ ภัณฑ์ ผิว สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร

. ตัว เลือก เพิ่มเติม โปรด ตรวจ สอบ ตาราง ด้าน ล่าง สำหรับ การ อ้างอิง

บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ผิว พร้อม อาหารเครื่อง แพ็ ค ผิว บน โต๊ะแพ็ ค ผิว กึ่ง อัตโนมัติ แบบ ตั้ง พื้นเครื่อง แพ็ ค ผิว แนว ตั้งเครื่อง แพ็ ค ผิว แบบ อิน ไลน์แพ็ ค ผิว เท อ ร์ โม ฟอร์ม
موادถาด แพ็ ค ส กิน สำเร็จรูป + ส กินถาด แพ็ ค ส กิน สำเร็จรูป + ส กินถาด แพ็ ค ส กิน สำเร็จรูป + ส กินถาด แพ็ ค ส กิน สำเร็จรูป + ส กินผิว แข็ง แบบ เท อ ร์ โม ฟอร์ม
ค่า ใช้ จ่ายเริ่ม ต้น จาก USD1500เริ่ม ต้น ที่ USD8400เริ่ม ต้น ที่ USD9500เริ่ม ต้น ที่ USD30000เริ่ม ต้น ที่ USD850000
ความเร็ว ใน การ บรรจุ120،240-XNUMX،XNUMX /600 ซอง /400،500-XNUMX،XNUMX /ประมาณ 500 /ประมาณ 500 /
เกรด อัตโนมัติฟิล์ม ตัด มือฟิล์ม ตัด มือฟิล์ม ตัด อัตโนมัติฟิล์ม ตัด อัตโนมัติถาด แบบ ฟอร์ม อัตโนมัติ ، ฟิล์ม ตัด อัตโนมัติ

วิดีโอ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ผิว สูญ ญา กา ศ พร้อม อาหาร สำหรับ การ อ้างอิง

เครื่อง ซีล ถาด อาหาร พร้อม รับประทาน แบบ มี หรือ ไม่มี บรรจุ ภัณฑ์ แบบ สุญญากาศ / الخريطة

สำหรับ การ ปิด ผนึก อาหาร พร้อม รับประทาน ใน ถาด พลาสติก สำเร็จรูป ถาด อ ลู มิ เนียม ฟอยล์ หรือ เท อ ร์ ฟอร์ม แบบ แข็ง ตาม ความ ต้องการ การ จัด เก็บ และ ข้อกำหนด ของ พร้อม รับประทาน เครื่อง สามารถ ทำ หน้าที่ พื้นฐาน ได้ ผนึก เท่านั้น เครื่อง ดูด ฝุ่น ؛ الخريطة แก้ไข บรรยากาศ บรรจุ ภัณฑ์

เครื่อง บรรจุ อาหาร สำเร็จรูป

. วัสดุ ที่ เกี่ยวข้อง ของ เรา الخريطة เครื่อง ปิด ผนึก ถาด จัดการ วัสดุ ได้ โดย ไม่มี ปัญหา ใด ๆ

เครื่อง บรรจุ อาหาร สำเร็จรูป

لا شيء فوب)

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ปิด ผนึก ถาด อาหาร พร้อม สำหรับ การ อ้างอิง

. ใน หม้อ นึ่ง ความ ดัน. มี คำถาม เพิ่มเติม โปรด อย่า ลังเล ที่ จะ ติดต่อ เรา

Rห่อ อาหาร พร้อม รับประทาน และ เครื่อง ห่อ แบบ หด ได้

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ประเภท นี้ มัก ใช้ สำหรับ อาหาร แห้ง (เช่น บะหมี่ กึ่ง สำเร็จรูป) ที่ ไม่ ต้องการ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา ศ หรือ บรรจุ ภัณฑ์ การ เก็บ อาหาร พร้อม การ ขาย ใน วัน เดียวกัน หรือ สำหรับ บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร พร้อม ใน ถาด เพิ่มเติม

เครื่อง บรรจุ อาหาร สำเร็จรูป

การ ห่อ อาหาร พร้อม รับประทาน + วิดีโอ เครื่อง ห่อ แบบ หด สำหรับ การ อ้างอิง

บท สรุป

. หรือ คำถาม เกี่ยว กับ หัวข้อ นี้ โปรด ติดต่อ เรา ตาม แบบ ฟอร์ม ด้าน ล่าง

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp / WeChat:8618654721858+


รับ ใบ เสนอ ราคา


สแกน เพื่อ เพิ่ม WeChat

ติดต่อ ييد เครื่องจักร

สแกน เพื่อ ส่ง ข้อความ WhatsApp

ติดต่อ ييد เครื่องจักร
เลื่อน ไป ด้าน บน