เปรียบเทียบ ระหว่าง เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง คู่ และ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน

. . ต่างๆ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้อง และ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน ตลาด ยินดี เป็น อย่าง ยิ่ง

เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้อง
เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ สอง ห้อง
เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ
บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน

. หาก คุณ อยู่ ใน สถานการณ์ ที่ ยาก ต่อ การ เลือก ระหว่าง สอง สิ่ง นี้

1. ทั้ง คู่ ทำ จาก ส แตน เล ส SUS304 เกรด อาหาร เพื่อ อายุ การ ใช้ งาน ที่ ยาวนาน ที่สุด และ อนามัย ของ อาหาร พวก เขา มี เลือก ที่ แตก ต่าง กัน สำหรับ ลูกค้า สามารถ เลือก ยี่ห้อ และ ความ สามารถ ของ ปั๊ม สุญญากาศ และ ความ สามารถ ที่ ปั๊ม สุญญากาศ ปั๊ม ต่าง กัน ได้

2. พวก เขา แบ่งปัน ฟัง ก์ ชั่ น เดียวกัน. เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ สอง ห้อง และ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ต่อ เนื่อง เนื่อง สายพาน อุปกรณ์ บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ คลาส สิ ก ที่ ใช้ พื้นฐาน กระบวนการ ปิด ผนึก สูญ ญา กา ศ. วัสดุ เป็น ถุง / ถุง สูญ ญา กา ศ สำเร็จรูป ที่ ทำ ด้วย พลาสติก หรือ ฟอยล์ อ ลู มิ เนียม ผู้ ปฏิบัติ งาน ใส่ ผลิตภัณฑ์ ลง ใน / ถุง สูญ ญา กา ศ ที่ ทำ ไว้ ล่วงหน้า → ใส่ ถุง ลง ใน แถบ ปิด ผนึก ของ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ญา กา ศ → ห้อง สุญญากาศ ที่ ฝา ปิด ห้อง สุญญากาศ → กระบวนการ ดูด และ ปิด ผนึก จะ ดำเนิน การ โดย อัตโนมัติ ตาม ที่ ตั้ง โปรแกรม ไว้ → เปิด ฝา ห้อง เพาะ เลี้ยง → บรรจุ ภัณฑ์ สำเร็จรูป ออก จาก ห้อง สุญญากาศ → รอบ ถัด ไป

3. เกรด ระบบ อัตโนมัติ ที่ แตก ต่าง กัน เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน เป็น ชนิด ของ อัตโนมัติ มาก ขึ้น . สายพาน ลำเลียง หลัก ดัง ที่ เรา เห็น ใน วิดีโอ ด้าน ล่าง

ใน ทาง ตรงกันข้าม เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ สอง ห้อง คือ อัตโนมัติ น้อย ลง. . ปฏิบัติ งาน มาก ขึ้น

4. มี ตัว เลือก ขนาด เครื่อง เพิ่มเติม สำหรับ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ห้อง คู่ ตั้งแต่ ความ ยาว ของ ปิด ผนึก ไป จนถึง ระยะ แถบ ผนึก และ มี ช่วง ราคา ที่ พวก เขา คุณ สามารถ ตรวจ สอบ รายการ ราคา สำหรับ รุ่น ปกติ ได้ ที่ นี่. คุณ สามารถ เลือก เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ ห้อง คู่ ขนาด ที่ เหมาะสม ได้ ตาม ขนาด ผลิตภัณฑ์ และ ความ ต้องการ ใน การ ผลิต ของ คุณ

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน มี 4 แบบ เท่านั้น โดย มี ความ ยาว และ ปริมาณ แถบ ผนึก ผนึก แตก แตก ต่าง สามารถ ค้นหา รายการ ราคา ได้ ที่ นี่.

5. เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ ต่อ เนื่อง แบบ สายพาน โดย ทั่วไป จะ สร้าง ผลผลิต ที่ กว่า กว่า เครื่อง ภัณฑ์ ญา กา ศ แบบ ห้อง เนื่องจาก แถบ ปิด ผนึก ที่ ยาว ขึ้น

. สายพาน แบบ สายพาน ให้ กับ ลูกค้า

ดังนั้น "ฉัน ไม่ ควร ซื้อ เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ สอง ห้อง ใช่ หรือ ไม่"

คำ ตอบ คือ ขึ้น อยู่ กับ ข้อกำหนด เฉพาะ ของ ผลิตภัณฑ์ และ แผน งบประมาณ ของ คุณ

1. เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ สอง ห้อง สามารถ ปรับ แต่ง ได้ มาก ขึ้น ความ ยาว แถบ ปิด ผนึก ระยะ ของ แถบ ปิด ผนึก และ ความ ของ ช่อง สุญญากาศ ทั้งหมด นี้ ปรับ เหมาะ กับ ผลิตภัณฑ์ ของ คุณ ตัวอย่าง เช่น สำหรับ ไก่ แช่ แข็ง ทั้ง ตัว และ ทุเรียน แช่ แข็ง ทั้ง ตัว ควร ใช้ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ศ แบบ คู่ ที่ ที่ ลึก ใน ช่อง สูญ ญา กา ศ

2. เครื่อง บรรจุ สูญ ญา กา ศ แบบ สอง ห้อง มี ความ ยืดหยุ่น มาก ขึ้น สำหรับ แผน งบประมาณ ของ คุณ มี ตัว เลือก ขนาด และ ตัว เลือก ราคา ที่ มากกว่า ต้น ต้น USD1200 สำหรับ เครื่อง LDZ400 / 2S

บท สรุป

لا شيء ได้ ซึ่ง เรา ไม่ สามารถ ละเลย ได้

การ ตัดสินใจ ขั้น สุดท้าย ใน การ เลือก ระหว่าง 2 เครื่อง ขึ้น อยู่ กับ ข้อมูล จำเพาะ ของ ผลิตภัณฑ์ ความ ต้องการ ผลิต ภาพ และ แผน งบประมาณ ของ คุณ

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp / WeChat:8618654721858+


รับ ใบ เสนอ ราคา


สแกน เพื่อ เพิ่ม WeChat

ติดต่อ ييد เครื่องจักร

สแกน เพื่อ ส่ง ข้อความ WhatsApp

ติดต่อ ييد เครื่องจักร
เลื่อน ไป ด้าน บน