การ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใน บรรจุ ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (خريطة) เป็น วิธี การ บรรจุ ที่ แทนที่ อากาศ ใน ภาชนะ บรรจุ ภัณฑ์ อาหาร ด้วย ก๊าซ ผสม ตั้งแต่ ชนิด ขึ้น ไป ยับยั้ง การ เน่า ของ ผลิตภัณฑ์ และ ยืด อายุ การ รักษา อาหาร สำหรับ อาหาร ที่ บรรจุ ด้วย บรรยากาศ ดัดแปลง สัดส่วน เริ่ม ของ ก๊าซ ใน ภาชนะ บรรจุ ภัณฑ์ จะ เปลี่ยนแปลง เอง ตาม ธรรมชาติ หรือ จะ ถูก ควบคุม ให้ คง เดิม خريطة เหมาะ สำหรับ ทั้ง บรรจุ ภัณฑ์ ขายปลีก และ ถนอมอาหาร ใน ปริมาณ ช่วง ทศวรรษ ที่ สด แข็ง ไป ยัง สห ราช อาณาจักร ใน สภาพ แวดล้อม ที่ มี คาร์บอนไดออกไซด์ ด้วย การ พัฒนา อย่าง ต่อ ของ ของ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย ใน ค้า ใน ยุโรป และ อเมริกา 1930 1970 ปัจจุบัน เทคโนโลยี บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ MAP การ พัฒนา สำหรับ เนื้อ สัตว์ สด ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ เต้าหู้ ชีส สด ผัก ผล ไม้ และ อาหาร สำเร็จรูป
บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ใช้ กัน อย่าง แพร่หลาย สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ต่างๆ รวม ทั้ง เนื้อ ปลา และ นัก เก็ ต กุ้ง และ หอย

บรรจุ ภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ดัดแปลง บรรยากาศ

جدول المحتويات

ก๊าซ ของ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

ก๊าซ ผสม ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ มัก จะ ประกอบด้วย CO2 ، O2 และ N2 สาม หรือ สอง อย่าง ก๊าซ ใน บรรจุ ดัดแปลง บรรยากาศ จะ คง ความ สด และ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา โดย การ การ เจริญ เติบโต และ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ ใน น้ำ และ ลด ความ หืน ของ กรด ไขมัน ผล การ ถนอม รักษา ของ خريطة ต่อ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ดี กว่า บรรจุ ภัณฑ์ และ บรรจุ ภัณฑ์ สุญญากาศ ภาย ใต้ เดียวกัน ตัวอย่าง เช่น ภาย ใต้ เงื่อนไข ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (60٪ CO2: 40٪ N2) การ เจริญ เติบโต ของ จุลินทรีย์ ใน ปลา ซาร์ ดี น จะ ถูก ยับยั้ง มาก ขึ้น อายุ การ เก็บ ปลา ปลา น ภาย ใต้ خريطة สภาวะ สุญญากาศ และ บรรจุ ใน อากาศ คือ 12 วัน 9 และ 3 วัน ตาม ลำดับ

CO2 . เสีย ได้ CO2 สามารถ ละลาย ได้ ใน น้ำ และ ไขมัน และ ความ สามารถ ใน การ ละลาย ใน น้ำ จะ เพิ่ม ขึ้น อย่าง เมื่อ อุณหภูมิ ลด ลง CO2 ละลาย ใน อาหาร และ รวม กับ น้ำ เพื่อ กรด อ่อน สภาวะ ที่ เป็น กรด มี ผล ยับยั้ง การ เจริญ จุลินทรีย์ เนื่องจาก ค่า الرقم الهيدروجيني ลด ลง ใน วัสดุ อาหาร หรือ ใน จุลินทรีย์ จาก การ ศึกษา พบ ว่า 25٪ ถึง 100٪ ของ CO2 สามารถ ยับยั้ง การ ทำงาน ของ จุลินทรีย์ ใน สัตว์ น้ำ ซึ่ง เอื้อ ต่อ การ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ภายใน ช่วง หนึ่ง ยิ่ง ปริมาณ CO2 ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สูง เท่าใด ผล กระทบ ของ แบคทีเรีย ก็ จะ ยิ่ง ขึ้น เท่านั้น การ ศึกษา บาง ชิ้น ผล การ ยับยั้ง ของ CO2 ต่อ จุลินทรีย์ คือ การ ยืด ระยะ ความ ล่าช้า ของ การ เจริญ เติบโต ของ จุลินทรีย์ และ ลด อัตรา การ เติบโต ของ จุลินทรีย์ ใน ระยะ การ เจริญ เติบโต แบบ ลอการิทึม ปั จ จุ บัน กลไก การ ถนอม รักษา CO2 ยัง ไม่ เป็น ที่ เข้าใจ อย่าง ถ่องแท้

บรรจุ ภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ดัดแปลง บรรยากาศ

Ø2: ออกซิเจน เป็น ปัจจัย สำคัญ ใน ปฏิกิริยา การ เสื่อม สภาพ หลาย อย่าง ระหว่าง การ เก็บ รักษา อาหาร ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ สัตว์ น้ำ O2 สามารถ ยับยั้ง การ เติบโต ของ แบคทีเรีย ที่ ไม่ ใช้ และ ลด การ ลด ลง ของ ไตร เมทิล ลา TMAO) ใน ปลา สด เป็น ไตร เมทิล ลา มี น (TMA) อย่างไรก็ตาม การ มี O2 มี ประโยชน์ ต่อ การ เจริญ เติบโต ของ จุลินทรีย์ แอ โร บิ ก และ การ เร่ง ปฏิกิริยา ของ เอนไซม์ และ ทำให้ เกิด กลิ่น หืน ของ ไขมัน ปลา ที่ มี ไขมัน สูง ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ ปราศจาก O2 สามารถ รักษา สี ของ กุ้ง หน้า ยาว ภาค เหนือ ป้องกัน การ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน และ หืน รักษา ความ เหนียว และ ยืด การ เก็บ รักษา การ ศึกษา บาง พบ ว่า การ แยก ตัว ของ O2 สามารถ ชะลอ การ เปลี่ยน . . ของ ปลา แมคเคอเรล محارة เมื่อ เทียบ กับ บรรจุ ภัณฑ์ อากาศ บริสุทธิ์ และ สามารถ ลด อายุ การ เก็บ จาก 12 วัน ขยาย เป็น 20 บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ปลอด สาร O2 ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ยับยั้ง การ เติบโต ของ จุลินทรีย์ แอ โร บิ ก แต่ สร้าง ความ เสี่ยง บิ ก แต่ สร้าง ความ เสี่ยง การ ส่งเสริม การ เจริญ เติบโต ของ จุลินทรีย์ ที่ ไม่ ใช้ ออกซิเจน เช่น كلوستريديوم البوتولينوم

N2:. บรรยากาศ เพื่อ ป้องกัน การ ยุบ ตัว ของ ถุง บรรจุ ภัณฑ์ และ ทำให้ บรรจุ ภัณฑ์ ดู เต็ม ใน ขณะ เดียวกัน ก็ ใช้ ทดแทน ภัณฑ์ อากาศ และ O2 ใน ถุง ป้องกัน กลิ่น หืน จาก ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ของ ที่ มี ไขมัน สูง และ ไขมัน หอย และ ยับยั้ง การ เจริญ การ สืบพันธุ์ ของ จุลินทรีย์ แอ โร บิ ก

ปัจจัย สำคัญ ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

ปัจจัย ที่ ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ของ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สำหรับ ปลา และ อาหาร ทะเล

. . นี้: อุณหภูมิ ใน การ จัด เก็บ ผลิตภัณฑ์ ความ สด ของ วัตถุดิบ เทคโนโลยี การ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ และ อัตราส่วน ของ ก๊าซ บรรจุ ภัณฑ์ ปริมาณ ก๊าซ ใน ภาชนะ บรรจุ ภัณฑ์ ถึง อัตราส่วน มวล วัสดุ (V / W) วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์ ฯลฯ

อุณหภูมิ

. การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ الخريطة ตาม ที่ اللجنة الاستشارية البريطانية لسلامة الأحياء الدقيقة للأغذية (ACMSF) ระบุ ว่า เมื่อ การ ทำความ เย็น เป็น ปัจจัย ควบคุม เพียง อย่าง สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บรรจุ หีบห่อ ที่ มี อายุ การ เก็บ รักษา ควร จำกัด ไว้ ที่ 5 วัน เมื่อ เก็บ ไว้ ที่ อุณหภูมิ 5-10 ° C อายุ การ เก็บ รักษา สามารถ ขยาย ได้ ถึง 10 วัน เมื่อ ไว้ ที่ กว่า กว่า 5 องศา เซลเซียส มี ความ ต่าง กัน มาก ใน พารามิเตอร์ อุณหภูมิ การ ศึกษา ต่างๆ และ มี การ รายงาน ช่วง อุณหภูมิ ตั้งแต่ -2 درجة مئوية ถึง 26 درجة مئوية การ รวม กัน ของ อุณหภูมิ ต่ำ และ การ รักษา บรรยากาศ ดัดแปลง มี การ รักษา ที่ ดี อุณหภูมิ ต่ำ เป็น สิ่ง จำเป็น ใน การ เน่า เสีย ของ อาหาร ป้องกัน การ เจริญ เติบโต ของ แบคทีเรีย ที่ ทำให้ เกิด โรค ใน ผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก การ ทำงาน ของ จุลินทรีย์ และ เอ็น ไซ ม์ ถูก ยับยั้ง ที่ อุณหภูมิ ต่ำ และ อาจ เนื่อง มา ของ CO2 ที่ เพิ่ม ขึ้น ใน การ ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย ที่ อุณหภูมิ ต่ำ อุณหภูมิ ที่ สูง ขึ้น จะ ทำให้ อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ของ خريطة สั้น ลง

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล

ตัวอย่าง เช่น จำนวน โค โล นี ทั้งหมด ของ ปลา เฮอ ริ่ ง ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (30٪ CO2: 70٪ N2) ถึง 106 CFU / g เมื่อ เก็บ ไว้ 4 ° C เป็น เวลา ประมาณ 11 วัน ใน ขณะ ที่ จำนวน โค โล นี ทั้งหมด ที่ เก็บ ไว้ ที่ 10 درجة مئوية ถึง จำนวน นี้ จำนวน เงิน ใน 4 วัน ؛ Bøknæs และ คณะ ศึกษา อายุ การ เก็บ รักษา ของ ปลา ค็ อด ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ (40٪ CO2∶40٪ N2∶20٪ O2، V∶W = 2∶1) ที่ อุณหภูมิ ต่าง กัน เก็บ ปลา ที่ -20 ℃ สิ่งแวดล้อม เป็น เวลา 12 เดือน คุณภาพ ของ ปลา ไม่ เปลี่ยนแปลง อย่าง มี นัย สำคัญ และ อายุ การ เก็บ รักษา สามารถ เข้าถึง ได้ 14 วัน ที่ 2 นอกจาก นี้ อุณหภูมิ แตก ต่าง กัน และ ความ ผันผวน มี ผล กระทบ อย่าง มาก ต่อ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ الخريطة อายุ การ เก็บ รักษา ของ เนื้อ ปลา ค็ อด ที่ บรรจุ ด้วย خريطة ที่ ทำ จาก ปลา ค็ อด ละลาย ที่ อุณหภูมิ 2 ℃ (มากกว่า 20 วัน) นั้น ยาวนาน กว่า เนื้อ ปลา ค็ อด خريطة ที่ ทำ โดยตรง จาก ปลา ค็ อด สด (11-12) วัน) อาจ เป็น เพราะว่า ปลา ค็ อด ถูก แช่ แข็ง เป็น เวลา 4-8 วัน หลังจาก ผ่าน ไป หลาย สัปดาห์ โฟ โต แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย จำเพาะ ของ ถูก ยับยั้ง หรือ ทำลาย และ สภาพ มี อุณหภูมิ ต่ำ ลด การ ผลิต ของ การ เน่า เสีย ของ كود الخريطة คือ ปริมาณ TMA ที่ สูง ซึ่ง จะ เน่า และ ผลิต กลิ่น H2S ภาย ใต้ สภาวะ บรรจุ ภัณฑ์ ที่ มี ออกซิเจน แต่ 60٪ CO2 6 ° C สามารถ ยับยั้ง การ เจริญ เติบโต ของ แบคทีเรีย ที่ ผลิต H2S และ แบคทีเรีย ที่ ผลิต TMA ได้ ปลา คอ ด และ ปรับปรุง การ เจริญ เติบโต ของ ปลา คอ ด ของ แท็ บ เล็ ต ช่วย ยืด อายุ การ เก็บ รักษา

. สามารถ รักษา คุณภาพ ที่ ดี ของ ปลา แซลมอน ได้ นาน ถึง 3 สัปดาห์ ภาย ใต้ สภาวะ ที่ มี อุณหภูมิ น้ำแข็ง รวม กับ เข้มข้น CO2 สูง ใน บรรยากาศ ดัดแปลง จาก การ ศึกษา พบ ว่า การ เก็บ แบบ ควบคุม ที่ อุณหภูมิ น้ำแข็ง สามารถ ยืด อายุ ลูกชิ้น ปลา น้ำแข็ง สามารถ ยืด อายุ ลูกชิ้น ปลา มาก ภาย ใต้ สภาวะ อุณหภูมิ น้ำแข็ง ระยะ เวลา การ เก็บ ความ สด ของ ตัวอย่าง ที่ บรรจุ ใน อากาศ คือ 40 วัน ซึ่ง มากกว่า เวลา การ สด (8 วัน) ที่ 5 ° C ถึง 5 เท่า ลูกชิ้น ใน 75٪ CO2: 25٪ N2 มีอายุ การ เก็บ รักษา นาน ถึง 50

องค์ประกอบ ของ แก๊ส

อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุ ภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง มี ความ สัมพันธ์ ชิด ชิด ส่วนผสม ของ ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ แตก ต่าง กัน ควร ใช้ ก๊าซ ที่ แตก ต่าง กัน

องค์ประกอบ ก๊าซ สำหรับ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ
อายุ การ เก็บ รักษา ที่ สอดคล้อง กัน ของ แมคเคอเรล ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ภาย ใต้ (2 ± 0.5) ℃، 70٪ CO2: 30٪ N2 ก๊าซ และ บรรจุ อากาศ คือ 20-21 วัน และ 11 วัน ตาม ลำดับ องค์ประกอบ ของ ก๊าซ ไม่ เพียง ส่ง ผล ต่อ คุณภาพ ทาง เคมี ของ ผลิตภัณฑ์ ใน น้ำ แต่ ยัง ส่ง ผล ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ของ จุลินทรีย์ ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ CO2 เป็น ส่วนประกอบ หลัก ของ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ โดย ส่วน ใหญ่ มี สัดส่วน อยู่ ที่ 50٪ ถึง 100٪ โดย ปกติ 30 ٪ ถึง 80٪ CO2 จะ ใช้ เพื่อ ยืด อายุ การ เก็บ ของ ปลา สด เนื่องจาก خريطة ที่ มี อัตราส่วน CO2 สูง จะ เพิ่ม อัตรา การ สูญ เสีย น้ำ ของ บรรจุ ภัณฑ์ และ ทำให้ บรรจุ ภัณฑ์ ยุบ เนื่องจาก การ ละลาย ของ CO2

บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ที่ มี ความ เข้มข้น CO2 มากกว่า หรือ เท่ากับ 50٪ ยืด อายุ การ เก็บ รักษา ของ ริ่ ง บล็อก สด จาก 6 วัน เป็น 12 วัน ใน บรรจุ ภัณฑ์ อากาศ ใต้ สภาวะ ทำความ เย็น (2-4) และ รักษา คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ ที่ ดี การ วิจัย ديفيز แสดง ให้ เห็น ว่า خريطة ที่ มี ความ เข้มข้น ของ CO2 สูง (80٪ CO2: 20٪ N2، ปลา เท รา ท์؛ 60٪ CO2: 40٪ N2، cod) มี ผล ยับยั้ง แบคทีเรีย ก่อ โรค ต่างๆ ได้ ดี กว่า خريطة ที่ มี ความ เข้มข้น ของ CO2 ต่ำ อาจ เป็น เพราะ การ เพิ่ม ขึ้น ของ CO2 ยับยั้ง การ เพิ่ม ของ แบคทีเรีย บิ ก และ ไซโค ร ฟิ ล ใน เวลา เดียวกัน การ มี อยู่ และ ขึ้น อาจ ลด อัตรา การ เติบโต ของ จุลินทรีย์ ที่ เกี่ยวข้อง เช่น: 2٪ หรือ 20٪ CO60 2 ℃ สามารถ อัตรา การ สูงสุด ของ การ เน่า เสีย Shewanella โดย 0٪ ؛ เมื่อ ความ เข้มข้น ของ CO40 เพิ่ม ขึ้น ระยะ การ เจริญ เติบโต แบบ ลอการิทึม ของ L. monocytogenes จะ ยืดเยื้อ อัตรา การ เติบโต สูงสุด จะ ลด ลง ด้วย อย่างไรก็ตาม خريطة CO2 สูง จะ ทำให้ ค่า درجة الحموضة ของ วัสดุ ลด ลง และ เพิ่ม การ สูญ เสีย น้ำ ไม้ ไม้ ภัณฑ์ หาก ความ เข้มข้น ของ CO2 ลด ลง อัตรา การ สูญ เสีย น้ำ ของ บรรจุ ภัณฑ์ จะ ลด ลง จาก การ ศึกษา ว่า ความ เข้มข้น ของ CO2 ลด ลง จาก 2٪ เป็น 70٪ การ สูญ เสีย น้ำนม ของ คอน خريطة จะ ลด ลง 50٪

บรรจุ ภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ดัดแปลง บรรยากาศ

บาง ครั้ง การ เพิ่ม O2 ลง ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ สามารถ ยืด อายุ การ เก็บ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ได้ ดี อัตราส่วน ก๊าซ ที่ เหมาะสม ของ ล MAP (ปลา ที่ มี ไขมัน): 60٪ CO2: 30٪ N2: 10٪ O2 แม้ว่า การ ปรากฏ ตัว ของ O2 จะ เร่ง การ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน แต่ ก็ ยับยั้ง การ สืบพันธุ์ และ การ เจริญ เติบโต ของ แบคทีเรีย ไม่ ใช้ ออกซิเจน และ ลด تريميثيلامين ออกไซด์ ที่ สลาย ตัว เพื่อ สร้าง ไตร เมทิล ลา มี น และ ผล กว่า บรรจุ ภัณฑ์ แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน ใน การ ศึกษา แอ โร บิ ก خريطة สัดส่วน ของ O2 จะ แตก ต่าง กัน มาก แม้ว่า แม้ว่า ออกซิเจน นำ ไป สู่ การ เสื่อม ของ กรด ไขมัน ไม่ อิ่มตัว ใน ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ ก็ ยัง มี ผล การ วิจัย หลาย ที่ แสดง ให้ เห็น ว่า ชนิด ที่ มี มี คุณภาพ ดี กว่า. การ ศึกษา เกี่ยว กับ خريطة سمك الهلبوت โดย Hovda et al. พบ ว่า สภาวะ ที่ มี ออกซิเจน สูง ของ 50٪ CO2: 50٪ O2 (อายุ การ เก็บ รักษา 23 วัน ที่ 4 ° C) นั้น เหนือ กว่า 50٪ CO2: 50٪ N2 (อายุ การ เก็บ รักษา 20) และ สภาวะ ก๊าซ ที่ บรรจุ . พบ ว่า ปริมาณ ฮี ส ตา ใน ปลา ทูน่า خريطة ภาย ใต้ องค์ประกอบ ก๊าซ 10٪ CO60: 2٪ N40 2 ก. / กก. หลังจาก ถูก เก็บ ไว้ ที่ 5 เป็น เวลา 000 ؛ ปริมาณ ฮี ส ตา มี น ตรวจ ไม่ พบ แม้ หลังจาก เก็บ รักษา 1.7 วัน ที่ 24 ° C โล เป ซ ​​กา บา เย โร และ คณะ ศึกษา MAP hake (28 ° C) ด้วย ก๊าซ ผสม ต่างๆ เช่น 1٪ CO1: 60٪ O2: 15 ٪ N2 และ 25٪ CO2: 40٪ O2 ผล การ วิจัย พบ ว่า: 60٪ CO2: 40٪ O2 Shewanella มี การ ยับยั้ง ที่ แรง ที่สุด และ เนื้อหา بوتريسين และ هيستامين ต่ำ ที่สุด ؛ กลุ่ม ที่ บรรจุ ใน อากาศ มี กลิ่น เหม็น รุนแรง เมื่อ เก็บ ไว้ 60 วัน และ การ เน่า เสีย شيوانيلا ใน การ บรรจุ ใน อากาศ หลัง การ เวลา 2 สัปดาห์ (15 CFU / مل) TMA (3 ม ก. TMA-N / 109 مل) เป็น สูงสุด อาจ เป็น เพราะ การ เน่า เสีย ของ Shewanella เป็น สาย พันธุ์ ที่ ไม่ ทน ต่อ คาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับ จาก สัตว์ น้ำ ส่วน ใหญ่ O45 ต่ำ จะ เหมาะสม กว่า และ บรรจุ ภัณฑ์ ที่ มี O100 สูง สามารถ ลด การ ผลิต ฮี ที่ มี ส ผลิต ฮี ตา มี น ซึ่ง อาจ เหมาะ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ เช่น ปลา ทูน่า มากกว่า

ใน การ ศึกษา แม้ว่า ก๊าซ ผสม ที่ ต่าง กัน จะ มี ผล กระทบ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ ใน ใน มี บรรยากาศ ดัดแปลง ต่าง กัน ส่วนประกอบ ก๊าซ ส่วน ใหญ่ ใน บน บรรจุ บรรจุ หรือ เพียง อย่าง เดียว . . . ภัณฑ์ และ จุลินทรีย์ เม แทบ อ ลิ ซึม การ เปลี่ยนแปลง ของ CO2 และ O2 ใน ถุง บรรจุ ภัณฑ์ และ ปริมาณ CO2 ที่ ละลาย ระ ห ว่ า ง การ เก็บ รักษา นั้น ไม่ ได้ รับ การ ศึกษา มาก นัก ซึ่ง ควร มี ความ เข้มแข็ง

ปริมาณ ก๊าซ และ อัตราส่วน น้ำหนัก บรรจุ ภัณฑ์ (V / W)

เนื่องจาก การ ซึม ผ่าน ของ อากาศ ของ วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์ และ การ ละลาย ของ CO2 สิ่ง สำคัญ คือ ต้อง ทำให้ ปริมาตร ของ ที่ บรรจุ ลง ใน ภาชนะ บรรจุ มี ขนาด ใหญ่ กว่า ปริมาตร ของ บรรจุ ภัณฑ์ ซึ่ง ไม่ เพียง แต่ สามารถ รับประกัน ผล กระทบ การ เก็บ รักษา แต่ ยัง ป้องกัน การ ล่ม สลาย ของ ภาชนะ บรรจุ ภัณฑ์ โดย ปกติ ปริมาตร ของ ก๊าซ ที่ ที่ 2 ถึง 3 เท่า ของ น้ำหนัก ของ อาหาร (V / W = 2 ~ 3) เหมาะ อย่าง ยิ่ง แต่ การ ศึกษา บาง ชิ้น เกี่ยว กับ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ไม่ ได้ ระบุ อัตราส่วน ของ V / W และ ไม่ เกี่ยวข้อง อัตรา การ สลาย ตัว ของ CO2 ซึ่ง เป็น ดัชนี สำคัญ ใน การ ศึกษา กลไก การ รักษา บรรยากาศ หาก ไม่มี ทั้ง สอง สิ่ง นี้ เป็น ไม่ ได้ ที่ จะ อธิบาย กลไก ของ การ รักษา บรรยากาศ ดัดแปลง ใน เชิง วิทยาศาสตร์ มาก ขึ้น การ วิจัย บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ปลา คาร์พ หญ้า ปล้อง พบ ว่า อัตราส่วน ก๊าซ ที่ เหมาะสม คือ 50٪ CO2: 40٪ N2: 10٪ O2 และ อัตราส่วน ของ ปริมาณ ก๊าซ ต่อ น้ำหนัก ปลา คาร์พ คือ 2: 1 หรือ 3: 1

คุณภาพ วัตถุดิบ และ เงื่อนไข เบื้องต้น

. วัสดุ ต่ำ ลง โดย การ ทำให้ จุลินทรีย์ เน่า เสีย ก่อน การ บรรจุ หีบห่อ ยิ่ง อายุ การ เก็บ รักษา อาหาร ที่ ที่ ดัดแปลง นาน ขึ้น เท่านั้น จำนวน จุลินทรีย์ จำกัด อายุ การ เก็บ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ خريطة โดยตรง

ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล

. ที่ เน่า เสีย จะ เพิ่ม ขึ้น อย่าง รวดเร็ว และ อายุ การ เก็บ รักษา ของ กุ้ง จะ สั้น ลง ได้ ได้ เวลา เดียวกัน สัมผัส กับ อากาศ นาน เท่าใด การ เกิด ออกซิเดชัน ของ ไขมัน ก็ จะ ยิ่ง เด่น ชัด มาก ขึ้น

. . และ ควร ลด จำนวน จุลินทรีย์ และ การ เสื่อม สภาพ คุณภาพ เช่น การ ออกซิเดชัน ของ ไขมัน ก่อน บรรจุ ภัณฑ์ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ มี คุณภาพ ต้น ที่ ดี เทคโนโลยี เก็บ รักษา ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น

ข้อมูล จำเพาะ ของ วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์

การ ซึม ผ่าน ของ อากาศ ของ วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง มี อิทธิพล อย่าง มาก ต่อ คุณภาพ บรรจุ ภัณฑ์ خريطة และ เป็น ตัว กำหนด ว่า อัตราส่วน ก๊าซ ภาชนะ บรรจุ ภัณฑ์ จะ คง ที่ วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์ ที่ แตก ต่าง กัน มี อัตรา การ แตก ต่าง กัน สำหรับ ก๊าซ ที่ แตก ต่าง กัน และ ยัง ได้ รับ ผล จาก อุณหภูมิ และ โดย รอบ ด้วย บรรจุ ภัณฑ์ ที่ มี คุณสมบัติ กั้น เยี่ยม ไม่ เพียง แต่ ไหล ล้น ของ ก๊าซ ต่างๆ ใน ​​แพ็คเกจ ไม่ ยัง : วัสดุ ที่ มี กำแพง สูง (ฟิล์ม คอม โพ สิต BOPP / AL / PET / CP)> สิ่ง กีดขวาง ที่ ดี วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์ (ฟิล์ม คอม โพ สิต BOPP / PA / CP)> วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์ กั้น ปานกลาง (ฟิล์ม คอม โพ สิต PET / CP)> วัสดุ กั้น ต่ำ (ฟิล์ม คอม โพ สิต BOPP / CPP)

ปัจจัย อื่น ๆ

การ ใช้ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ร่วม กับ การ ชะล้าง ด้วย กรด การ ทำ เกลือ การ สูบ บุหรี่ สาร กัน บูด และ ฆ่า เชื้อ แบคทีเรีย สามารถ ยืด อายุ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ น้ำ ได้ ซึ่ง จะ เป็น แนวโน้ม หลัก ใน การ พัฒนา เทคโนโลยี الخريطة ซิ เต ท (0.5٪ หรือ 1٪) รวม กับ 50٪ CO2: 50٪ N2 บรรจุ กระป๋อง ที่ อุณหภูมิ 4 ℃ เป็น เวลา 25 วัน ที่ ยับยั้ง การ เจริญ เติบโต Shewanella อย่าง สมบูรณ์ อาจ เป็น เพราะ สภาวะ ที่ เป็น กรด ที่ เกิด จาก CO2 ยับยั้ง شيوانيلا : 4٪ N60 และ نيسين สามารถ ยืด อายุ การ เก็บ เป็น 2 ถึง 40 สัปดาห์

การการ ยัง แสดง ให้ เห็น ว่า น้ำมัน หอม ระเหย จาก สะระแหน่ น้ำมัน หอม ระเหย จาก โหระพา และ ตัว ดูด ซับ ออกซิเจน ยัง มี บทบาท เชิง บวก ต่ออายุ การ รักษา ของ ผลิตภัณฑ์ ทาง น้ำ ของ خريطة

ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

แบคทีเรีย การ เน่า เสีย ที่ ระบุ (SSO) ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

. . (SSO) หนึ่ง หรือ หลาย ตัว การ สืบพันธุ์ จำนวน มาก ระหว่าง การ รักษา ผลิตภัณฑ์ นำ ไป สู่ การ เน่า เสีย การ เสื่อม สภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ ต่าง กัน หรือ ชนิด เดียวกัน มี แบคทีเรีย . สัตว์ น้ำ พืช หลัก

เครื่อง บรรจุ กุ้ง

. ก๊าซ خريطة ที่ แตก ต่าง กัน และ สภาวะ การ แปรรูป และ การ เก็บ รักษา ที่ แตก ต่าง กัน จะ ส่ง ผล ต่อ ชนิด พันธุ์ และ การ เจริญ เติบโต ของ เน่า เสีย Hovda และ คณะ ใช้ วิธี PCR-DGGE เพื่อ ระบุ จุลินทรีย์ ใน ใน ปลา บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ الخريطة และ พบ ว่า ภาย ใต้ สภาวะ ออกซิเจน สูง 50٪ CO2: 50٪ O2 Pseudomonas เป็น พืช ที่ โดด เด่น ใน ขณะ ที่ อยู่ ใน 50٪ CO2: ภาย ใต้ 50٪ N2 หรือ สภาวะ ก๊าซ ที่ บรรจุ ใน อากาศ แบคทีเรีย Luminobacteria การ شيوانيلا ระบุ จุลินทรีย์ ใน ปลา ชนิด หนึ่ง ที่ มี บรรยากาศ ที่ ควบคุม ด้วย MAP และ พบ ว่า Luminobacter และ Pseudomonas เป็น พืช ที่ โดด เด่น ใน ที่ บรรจุ CO2 นั้น จะ ยับยั้ง การ เติบโต ของ ชีวา เน ล ลา และ จุ ลิ น ทร ี ย์ หลาย ชนิด แต่ แบคทีเรีย โฟ แบคทีเรีย มี ความ ทนทาน ต่อ CO2 สูง และ ถือว่า เป็น ที่ เน่า เสีย ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ มี ต่างๆ (ปลา คอ ด ฯลฯ). ، Dalgaard และ คณะ เชื่อ ว่า ลู มิ โน แบคทีเรีย ม สามารถ เป็น ตัว บ่ง ชี้ ที่ ดี ถึง ความ สด และ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ ของ จาก สัตว์ น้ำ ของ خريطة และ สร้าง แบบ จำลอง อายุ การ เก็บ รักษา สำหรับ ทำนาย ปลา ค็ อด ที่ บรรจุ ใน ที่ มี ลู มิ โน แบค เตอร์ เป็น ตัว บ่ง ชี้ แบคทีเรีย โดย ปกติ อาจ มี แบคทีเรีย ที่ เน่า เสีย ได้ มากกว่า ชนิด ใน ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ ของ ปลา خريطة (2٪ CO50∶2٪ N50) ที่ อุณหภูมิ 2 ℃ หรือ 3 ℃ ได้แก่ แล ค โต บาซิลลัส และ เท อ ร์ โม เน โค ฟิ ลา ด้วย การ ของ ชีวา เน ล ลา เท อ โร แบคทีเรีย ซี เน่า เสียหลัก ของ ปลา ไหล ดัดแปลง ด้วย ออกซิเจน (6٪ CO40 ∶2٪ N30∶2٪ O30) ที่ เก็บ ไว้ ที่ 2 ℃ คือ แบคทีเรีย กรด แล ค ติก รอง ลง มา คือ เสีย ของ Shewanella และ Pseudomonas

ปลอดภัย ด้าน อาหาร ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ปัจจุบัน มี การ ศึกษา เกี่ยว กับ จุลินทรีย์ ที่ เน่า เสีย ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ แต่ มี การ เกี่ยว กับ แบคทีเรีย ทำให้ เกิด เกิด น้อย อย่างไรก็ตาม การ เพิกเฉย ของ แบคทีเรีย ก่อ โรค โรค ผลิตภัณฑ์ อาจ น้ำ นำ ไป สู่ ความ จริง ที่ ว่า ผลิตภัณฑ์ จาก สัตว์ น้ำ มี คุณสมบัติ ทาง ประสาท สัมผัส ที่ ดี แต่ ก็ ไม่ ปลอดภัย ที่ จะ กิน ดังนั้น การ วิจัย ใน นี้ ควร มี ความ เข้มแข็ง

เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง ปลา

ความ ปลอดภัย ของ ผลิตภัณฑ์ ปลา และ อาหาร ทะเล ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ จะ สูง กว่า บรรจุ ภัณฑ์ สูญ กา กา ศ สภาวะ เดียวกัน เดียวกัน MAP สามารถ ลด ปัญหา ด้าน ความ ปลอดภัย ของ อาหาร ที่ จาก แบคทีเรีย เช่น السالمونيلا ، المكورات العنقودية ، المطثية العقيمة และ المكورات المعوية ที่ ปรากฏ ใน บรรจุ ภัณฑ์ อากาศ และ คล้าย กับ Shiga Bacteria เกือบ ทั้งหมด ถูก ยับยั้ง ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ อย่างไรก็ตาม แบคทีเรีย ที่ ทำให้ โรค เช่น Clostridium botulinum و Listeria monocytogenes و Yersinia และ Aeromonas APHila อุณหภูมิ ต่ำ และ ล้วน ส่ง ผล เสีย ต่อ ความ ปลอดภัย ของ ผลิตภัณฑ์ خريطة ภัย คุกคาม ที่ อาจ เกิด ขึ้น

การ ศึกษา พบ ว่า การ ยับยั้ง แบคทีเรีย ก่อ โรค เหล่า นี้ โดย บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ดี กว่า บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา ศ ควบคุม นั่น คือ ความ ปลอดภัย กว่า บรรจุ ภัณฑ์ สูญ ญา กา ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ยัง มี ℃) Listeria monocytogenes ภาย ใต้ MAP แบบ ไม่ ใช้ ออกซิเจน อัตรา การ ตรวจ พบ Listeria ، Yarrowia Colon และ เชื้อโรค อื่น ๆ ต่ำ กว่า แบบ แอ โร บิ ก อย่าง มี นัย สำคัญ ใต้ เงื่อนไข خريطة กิจกรรม ของ ليستيريا ลด แต่ละ เติบโต การ การ การ การ เมื่อ มี 0٪ CO2: 40٪ N2 หรือ 60٪ CO2 และ การ ผสมผสาน ของ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ และ อุณหภูมิ ต่ำ การ สาร ยับยั้ง การ บำบัด ด้วย กรด การ บำบัด ด้วย เกลือ สามารถ ยับยั้ง การ เติบโต ของ แบคทีเรีย ก่อ โรค ได้ ดี ขึ้น ระยะ เวลา ที่ ล่าช้า และ การ ลด ลง ของ Escherichia coli O100 สามารถ ปรับปรุง ความ ปลอดภัย ของ อาหาร ได้ การ ชะล้าง และ กรด (กรด เบน โซ อิก + กรด ซอ ร์ บิ ก + กรด ซิ ต ริก) ยับยั้ง การ เจริญ หน้า ยาว ภาค เหนือ ได้ นาน กว่า 2 วัน ภาย ใต้ สภาวะ การ เก็บ รักษา ที่ 157 درجة مئوية

. ที่ ไม่ ปลอดภัย ที่ อาจ เกิด ขึ้น กับ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ที่ บรรจุ ใน บรรยากาศ ดัดแปลง โฟ โต บาซิลลัส ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ ใน ทะเล ผลิต ฮี ส ตา มี น ได้ ที่ อุณหภูมิ 1 ถึง 5 เซลเซียส ผล การ ศึกษา บาง مورغان مورغان ผลิต ฮี ส ตา มี น ใน ปลา ทูน่า ที่ เก็บ ไว้ สด ที่ อุณหภูมิ ต่ำ และ บรรจุ ภัณฑ์ ที่ มี บรรยากาศ ดัดแปลง ด้วย ออกซิเจน สูง สามารถ การ การ ตา มี น โดย Morganella morganii และ ปลอดภัย ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ผล กระทบ ของ บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ต่อ คุณภาพ ทาง กายภาพ และ เคมี ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ

บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ไม่มี ผล เสีย ที่ ชัดเจน ต่อ คุณภาพ ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ خريطة ควบคุม จุด สี ดำ ใน กุ้ง และ ช่วย การ สร้าง ตา มี น ใน การ ใน ปลา เนื้อ ปลา ค็ อด ปลา แมคเคอเรล และ ปลา แซลมอน แต่ มี ผล บาง ประการ ต่อ สี ความ ยืดหยุ่น สูญ เสีย ระเหย ได้ ฯลฯ ตัวอย่าง ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ ด้วย ความ ดัน สูง CO2 อาจ ทำให้ เกิด น้ำ ได้ ผลิตภัณฑ์ มี รส ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ส่วน ใหญ่ ใน บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ มี ปัญหา การ สูญ เสีย น้ำ อัตรา การ สูญ เสีย น้ำ ผล สามารถ ลด ลง ได้ โดย กัก เก็บ น้ำ และ การ เข้มข้น ของ CO2 บาง คน ได้ ศึกษา เนื้อหา มิ โน อิสระ ใน กล้าม เนื้อ กุ้งมังกร นอร์เวย์ ระหว่าง การ เก็บ รักษา ภาย ใต้ องค์ประกอบ ของ ก๊าซ ผสม CO2: O2: N2 ของ 60:15:25 และ 40:40:20 ، ثريونين ، فالين ، ليسين และ เนื้อหา أرجينين ลด ลง อย่าง มี นัย สำคัญ และ การ เปลี่ยนแปลง นี้ มาก ขึ้น ใน ตัวอย่าง ภาย ใต้ CO2 - บรรจุ ภัณฑ์ ที่ อุดม ด้วย คุณค่า มากกว่า ใน ตัวอย่าง ที่ อุดม O2 เนื้อหา ของ ออ ร์ ที น และ ท ริ ป น ใน ระยะ เวลา การ เก็บ รักษา มี เวลา เพิ่ม มาก ซึ่ง อาจ ส่ง ผล ต่อ รส ชาต ิ และ อู มา มิ

ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ ดัดแปลง บรรยากาศ

ปิด ผนึก ถาด ตั้งโต๊ะ เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง

ตาม ความ สามารถ ใน การ ผลิต บรรจุ ภัณฑ์ และ ความ ต้องการ เกรด อัตโนมัติ มี 4-6 ประเภท เครื่อง บรรจุ ภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง สามารถ ใช้ บรรจุ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ได้ ตั้งแต่ เครื่อง ปิด ผนึก ถาด จนถึง บรรจุ ภัณฑ์ บรรยากาศ ดัดแปลง แบบ อ ร์ โม ฟอร์ม อัตโนมัติ มี ตั้งแต่ ไม่ กี่ เหรียญ สหรัฐ ไป จนถึง ประมาณ และ ข้อกำหนด แตก ต่าง กัน มาก ตรวจ สอบ ให้ แน่ใจ ว่า ได้ ติดต่อ เรา ข้อ เสนอ แนะ ..

บท สรุป

لا شيء ให้ เห็น ใน บรรจุ ภัณฑ์ ที่ ใช้ งาน และ แพ็คเกจ อัจฉริยะ เป็น หลัก บรรจุ แบบ แอ ค สามารถ สามารถ ควบคุม เสถียร ของ บรรจุ ภัณฑ์ โดย การ ซับ หรือ ปล่อย ก๊าซ เช่น CO2 และ O2 ؛ บรรจุ ภัณฑ์ อัจฉริยะ สามารถ ตรวจ สอบ การ เปลี่ยนแปลง คุณภาพ อาหาร ผ่าน مؤشرات درجة حرارة الوقت (TTIs) ตัว ชี้ วัด ความ สด ตัว ชี้ วัด การ เปลี่ยนแปลง CO2 หรือ O2 เป็นต้น. การ วิจัย ความ ปลอดภัย ของ เทคโนโลยี خريطة ของ ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ จะ ยัง คง พัฒนา ต่อ ไป ใน ด้าน การ ระบุ SSO ใน ผลิตภัณฑ์ สัตว์ น้ำ การ สร้าง แบบ อายุ การ เก็บ รักษา จุลินทรีย์ ที่ การณ์ ได้ การ วิจัย เกี่ยว กับ แบคทีเรีย ที่ ทำให้ เกิด โรค ของ เทคโนโลยี รั้ว ต่างๆ และ การ ใช้ เทคโนโลยี ชีวภาพ ระดับ โมเลกุล. ใน ขณะ เดียวกัน ด้วย การ พัฒนา เทคโนโลยี บรรจุ ภัณฑ์ และ วัสดุ บรรจุ ภัณฑ์ เทคโนโลยี خريطة จะ พัฒนา ไป ใน ทิศทาง แบบ พก พา ที่ เอื้อ ต่อ ความ สะดวก ใน ผลิต การ จัด เก็บ การ ขนส่ง และ การ บริโภค

■ สอบถาม >>


อีเมล: lander@landercn.com

WhatsApp / WeChat:8618654721858+


รับ ใบ เสนอ ราคา


สแกน เพื่อ เพิ่ม WeChat

ติดต่อ ييد เครื่องจักร

สแกน เพื่อ ส่ง ข้อความ WhatsApp

ติดต่อ ييد เครื่องจักร
เลื่อน ไป ด้าน บน